Bristerna i Hälsoteamets bokföring inte brottslig

1:55 min

När de fyra vårdcentralerna gick i konkurs stod tusentals patienter utan vårdcentral och stora brister fanns i både journalföring och bokföring. Men inget brott har begåtts.

Trots stora brister i bokföringen så har inga brott begåtts i samband med konkursen av Hälsoteamets fyra vårdcentraler. Det konstaterar konkursförvaltaren i sin slutliga rapport.
– Den interna kontrollen i bolaget har varit bristfällig, men inte så allvarlig att det inte föreligger någon brottsmisstanke.

Trots att de inte klarat av bokföringen?

– Klarat av den har de gjort, men det finns brister i den interna kontrollen.

I slutet av sommaren förra året gick Hälsoteamets vårdcentraler Anderstorp, Gislaved, Smålandsstenar och Mullsjö i konkurs. Bara drygt ett halvår efter att man mycket hastigt tagit över efter det skandalomsusade Familjeläkarna, som utreddes för att ha gömt undan vinster utomlands. Man hittade ingen köpare och vårdcentralerna är nu nedlagda och patienterna överförda till andra vårdcentraler.

Nu visar konkursförvaltarens avslutande berättelse att det funnits stora brister i bokföringen i Hälsoteamet, som P4 Jönköping också rapporterat om tidigare. Ledningen har inte haft tillräcklig ekonomisk kompetens, den ekonomiska planeringen har inte existerat och det har funnits ett "ekonomiskt lättsinne". Man har inte ens bokfört veckovis och fick efter konkursen hjälp med att göra en balansräkning. Inte nog med det, anställda har inte fått pensionsavsättningar och outkskrivna journaler låg i drivor.

Hela övertagandet var "ogenomtänkt och förhastat" skriver konkursförvaltaren Bertil Stridh. Men trots bristerna har man inte alltså inte funnit något brottsligt. Däremot har ägaren Staffan Torenfält lånat ut egna pengar när det blev kris. Pengar han strax innan konkursen tog tillbaka och att ta ut pengar till sig själv ur ett företag som är på väg att gå omkull, det är inte tillåtet. Därför har han tvingats betala tillbaka i en förlikning.
– Bolaget skulle vid något tillfälle betala ut löner och då hade bolaget inte pengar. Då tog han av sina egna, säger Bertil Stridh.

Staffan Torenfält själv vill inte ställa upp på en inspelad intervju men skriver i ett mejl att han fick dåliga ekonomiska rapporter och att han inte visste om att bolaget var nära konkurs när han tog tillbaka sina pengar.
– Pengarna jag lånade ut var för hyror. Vid återbetalningstillfället visste jag inte att en konkurs var nära förestående. Man får låna ut pengar till sitt företag och återta dem, dock ej om man vet om att en konkurs är nära förestående, vilket jag inte visste vid denna tidpunkt.