Världens nordligaste buddhisttempel till Boden

1:54 min

Nu står det klart att Boden kommer att få ett buddhistiskt meditationstempel. Templet i Boden blir världens nordligaste och kommer att ha sin plats i en förre detta militärkasern på A8-området, strax utanför stan.

Munken Phrana Boonthin från Thailand är ansvarig för starten av templet och har under helgen varit på plats i Boden för att skriva avtal. Arbetet ska nu dra i gång med att förvandla den gamla militärkasernen till fredens hus som ska vara öppet för alla oavsett religion eller härkomst.

- Det är många thailändare i Norrbotten som behöver ett tempel, säger Phrana Boonthin

För många thailändare i länet är detta en välkommen nyhet. Meditation är en viktig del av tron och dessutom templet även fungera som en träffpunkt och erbjuda socialt stöd till utsatta. Munken berättar också att templet fått godkänt av högsta munken i Thailand.

Sedan tidigare finns det ett buddhistiskt meditationstempel i Fredrika i Västerbotten, det besöks årligen av 60 000 personer. För Boden del så pratas det nu om att detta kan dra så mycket som 100 000 besökare årligen till kommunen.

- Som de beskriver det så skulle det här bli en stor besöksnäring och det är bara att tacka och ta emot att de vill etablera sig här, säger kommunalrådet Inge Andersson (s)