Hyresgäster måste flytta efter renovering

1:59 min

De närmaste tio åren åren väntas hyresgästerna hos Knivstabostäder i Granbacken och Tallbacken få en extra hyreshöjning utöver den vanliga. Orsaken är att lägenheterna ska rustas upp. 

Lidija Sincek är en av de hyresgäster som menar att sådana här renoveringar borde ingå i den vanliga hyran och säger att hon nu kommer att få flytta.

– Ja, jag kommer inte att kunna bo kvar. Jag tycker det är för jävligt. 

Varför?

– Det är ju inte bara jag, det är andra som också måste bo kvar. Vart ska vi ta vägen som är låginkomsttagare? frågar sig Lidija Sincek.

Men det står ju i papprerna att ni ska få nya fönster och att ventilationen ska fixas och bättre avlopp. Är inte det bra?

– Ja, det är det väl men det ingår i hyran. Det har jag betalat för under massa år.

Knivstabostäder har nu på förslag lagt fram projektet Bo kvar. Husen ska stamrenoveras och de närmare 600 boende ska få nytt avlopp, bättre ventilation och nya fönster. Detta menar hyresgästerna går redan under "vanligt underhåll" något, de menar, att man inte ska betala extra för.

Hyresgästerna får förutom den vanliga årshöjningen av hyrorna ytterligare pålägg för upprustningarna. Men de boende får inte nya kök eller fräschare badrum eller nya tapeter. Enligt Hyresgästföreningen så är det här en gråzon för vad som är höjer standarden i en lägenhet. Hyresgästerna kommer nu enligt förslaget under en 10-års period få successivt högre hyra.

– Hyran är på 7 300 kronor och med höjningen så blir det 11 000 kronor i månaden, säger Lidija Sincek.

Enligt Knivstabostäders vd Hans-Petter Rognes så går de intäkter man får främst till drift av lägenheterna och man behöver helt enkelt mer pengar för att kunna göra de här upprustningarna. "Bo kvar-modellen" har man tagit fram för att hyresgästerna ska kunna bo kvar istället för att få höga hyror direkt.

– Om du tittar på hyresgästernas ekonomi så är det här den bästa modellen för att man ska kunna bo kvar.  Om vi skulle jobba med det vi har i hyra skulle vi kunna göra den här renoveringen på 50 år och vi behöver göra det på max 7 år. För att vi ska kunna ha kvar husen så måste vi få intäkter för att klara de utmaningarna vi har framför oss.