Föreningsbedragare åtalas

Den kvinna som förra året förskingrade sammanlagt över två miljoner kronor från fyra olika föreningar, kan dömas till långt fängelsestraff.
Ekoåklagaren Tomas Ennerfors åtalar kvinnan för grovt bedrägeri och grov förskingring. Straffpåföljden för brotten lyder på fängelse mellan sex månader och sex år. Kvinnan hjälpte föreningarna IOGT/NTO, Luleå Motorsällskap, Båtskärsnäs hamnförening och Bingolotto i Norrbotten med bokföring och ekonomi. Så småningom upptäckte föreningarna att det saknades pengar och gjorde polisanmälan