Rysk gränsväg i dåligt skick

Vägen mellan gränsövergången i finska Lotta och staden Kola i Murmansk län är i mycket dålig kondition.
Vägen är under ombyggnad och svårframkomlig på grund av snösmältning. Vägen inspekteras idag av ansvariga och under Onsdag väntas beslut om vägen ska anses farbar.