Löwenströmska: Sjukhusrenovering styrs hårt med ny metod

1:45 min

För att renoveringen av Löwenströmska sjukhuset i Upplands-Väsby ska bli färdig i tid, och inte bli onödigt dyr prövar landstinget en ny metod att styra byggprojektet - kallad CM, eller Construction Management. Det innebär bland annat att all vård ska ske precis som vanligt - samtidigt som lokalerna byggs om.

– Metoden, som på svenska oftast benämns delad entreprenad kan bli aktuell vid fler sjukhus i länet, säger det moderata fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindqvist.

– Den stora fördelen är att vi har en flexibilitet, och när det gäller Löwenströmska är det extra viktigt eftersom vi ska renovera sjukhuset samtidigt som vården pågår som normalt, säger han.

CM - Construction Management - innebär att byggherren, i det här fallet Landstingets fastighetsbolag Locum, hyr in en "projektledare" - som ansvarar för att leda hela arbetet utan eget vinstintresse.

– Den punkten är oerhört viktig, säger Stefan Dahlgren, ordförande i branschorganisationen CM-bolagen.

– För CM-bolaget finns det inget egenintresse att öka kostnaderna, snarare att leverera utifrån en gemensamt beslutad budget och hitta den bästa lösningen.

Det är just det faktum att ingen part för egen del agerar för att driva upp kostnaderna - och att kunna driva bygget och vården sida vid sida, som kan spara pengar, enligt Landstingets ledning.

Löwenströmska sjukhuset i Upplands-Väsby ska öppna i slutet av 2016, är det meningen. Antalet vårdplatser ska då, enligt Pål Lindqvist, vara utökat till 150 jämfört med dagens 100.

Ser man på tidigare sjukhusrenoveringar - och sjukhusnybyggen i Stockholms län - förstår att man landstingspolitikerna gärna vill styra hårt - och hålla i plånboken.

Ett tydligt exempel på hur det kan gå utan full kontroll är ombyggnationen av akuten på Huddinge sjukhus för några år sen - som blev betydligt besvärligare, mer omfattade och tidsödande än nån kunde ana från början.

Det pågående bygget av Nya Karolinska är däremot ett tydligt exempel  ett tydligt exempel på oväntade kostnader - och där vet ju ingen än så länge var slutnotan landar.

Landstingsrådet Paul Lindqvist är hoppfull, och tror att renoveringen av fler sjukhus i framtiden kan ske på det här sättet.

– Det skulle man absolut kunna tänka sig. De närmaste fem åren ska vi ju investera i runda tal 28 miljarder kronor i utbyggnad och renovering av våra sjukhus, så det finns rätt många projekt som kommer efterhand, säger fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindqvist till P4 Stockholm.