Israelminister i Stockholm

I Stockholm inleddes i morse regeringens försoningskonferens. Regeringens avsikt att konferensen inte ska handla om pågående konflikter har inte följts eftersom Israels premiärminister Ariel Sharon skickat Tzipi Livni, minister i Sharons eget kabinett, till konferensen.