Äldre tar fler och fler läkemedel

1:42 min

Var femte skåning över 75 år med hemtjänst eller som bor på särskilt boende, tar tio eller fler läkemedel. Det är en trend som bara pekar uppåt visar siffror från Socialstyrelsen.

Annika Kragh är överläkare och specialistläkare i geriatrik i östra Skåne och för henne är svaret enkelt varför det ser ut så.

– Det är en snabb lösning. När du blir äldre så får man olika krämpor. Ja jag vill helst kalla det krämpor, inte sjukdomar. Man sover sämre, man blir lättare orolig, man får värk i höfter, knä och rygg. Man om man bläddrar i FASS så finns det läkemedel för allt. Ska man då ta läkemedel för helt normala saker och företeelser så blir det många läkemedel, säger Annika Kragh.

När hon började med läkemedelsgenomgångar på äldreboende i slutet på 90-talet låg genomsnittet på sex läkemedel per person. Idag är den siffran fördubblad.

Tas det läkemedel i onödan?

– Ja, det tycker jag.

I takt med att antalet läkemedel ökar, så stiger också riskerna för biverkningar. De går från att påverka vardagen något till att i sig öka risken att dö, så kallad överdödlighet.

Johan Fastbom är utredare på Socialstyrelsen och professor i geriatrisk farmakologi på Karolinska Institutet. Han menar att trots att läkemedel är viktigt och oftast effektivt, så är det en för dominerande behandlingsform

– Läkemedel blir alltid lösningen i alla sammanhang, det finns faktiskt en hel del annat man kan göra. Där tror jag läkarna kan lära sig en hel del, säger Johan Fastbom.

Förändringar kan man få i alternativ till läkemedel och förbyggande arbete och en ordentlig sådan vill specialistläkare Annika Kragh se.

– Jag skulle vilja att varje läkemedel som en äldre tar är väl motiverat och väl uppföljt. Så om vi nu är uppe i tolv läkemedel i snitt per person på äldreboende så skulle jag vilja ha hälften ungefär, säger Annika Kragh.