Husdjurens moderna hälsa

10 min

Stressmage, övervikt, allergier och diabetes. Det är inte bara vi som påverkas av det moderna samhället, det gör också husdjuren.

- De mår i stort sett bra och lever längre än tidigare, men många hundar är överviktiga, säger Lisa Schlanger som är veterinär och specialist på hundars och katters sjukdomar.

Hon säger också att de kan lida av stressrelaterade sjukdomar som till exempel stressmage om de är ensamma för mycket.