Sjunkande arbetslöshet i länet

Arbetslösheten sjunker i Örebro län och länsarbetsnämnden tror nu att den negativa trenden har vänt. I april månad var 8 116 personer öppet arbetslösa i länet och det är en minskning med över 300 personer sen mars månad.

Jämfört med början av året har den totala arbetslösheten, där också olika åtgärdsprogram ingår, minskat med 1 600 personer. I hela länet minskar den öppna arbetslösheten, utom i Kumla, där den ökat något.
I Hallsberg har det stått stilla sen i mars.
I Lekebergs kommun minskar arbetslösheten kraftigt, både bland hela den arbetsföra gruppen och bland ungdomarna. Ungdomsarbetslösheten har annars ökat på många håll i länet.