Elva gripna i Tyskland

Runtom i Tyskland har polisen gripit medlemmar av en palestinsk organisation som misstänks ha planerat attentat i Tyskland.
Polisen greps misstänkta när de genomsökte 19 misstänkta platser i bland annat Berlin, München och Düsseldorf.