Tågbolagen dåliga på konsumentinformation på webben

1:20 min

Flera tågföretag i Sverige, bland annat de som kör åt Upplands lokaltrafik, har för dålig information på webben om tågens punktlighet och hur nöjda kunderna är. Och nu får de kritik från Konsumentverket.

- Vi tycker ju att det är allvarligt. Och det är andra gången vi begär in det här. Alla järnvägsföretagen ska ha den här redovisningen på sina hemsidor samt skicka in en rapport årligen, säger Jan Nyqvist enhetschef hos Konsumentverket.

Det är ganska många tågföretag i Sverige som har fått kritik av Konsumentverket. Tågresenärerna ska kunna läsa på tågföretagens hemsidor om exempelvis biljettförsäljning, tågens punktlighet, handläggningstiden för klagomål, åtgärdsplan och hur nöjda kunderna är. Den informationen har allmänheten rätt till, enligt EU-förordningen.

Och informationen har saknats under flera år. SJ och DSB som kör tågen åt Upplands Lokaltrafik, UL, hör till dem som behöver rätta sig in i ledet. SJ ska ska samla några kompletterande uppgifter och skicka till Europeiska Järnvägsbyrån. Men på UL:s hemsida där man köper tågbiljetter till Upptåget, saknas nästan all information.

Varför har inte UL den här informationen på sin hemsida?

- Ja det är en berättigad fråga. Och vi ska nu tillsammans med vår tågoperatör DSB och se hur vi ska hantera det här på det bästa sättet och presentera informationen, så vi uppfyller kraven, säger Sture Jonsson, presschef hos UL.

Hur lång tid kommer det att ta?

- Det går just nu inte att svara på. Det borde inte ta så lång tid då det är uppgifter som redan finns. Det handlar om att sammanställa och samordna dem, säger han.