"Äldres trend med antidepressiva är farlig"

1:35 min

Idag tar nästan var sjunde skåning över 75 år antidepressiva läkemedel. En medicinering som fortsätter att vara hög, trots att användandet av all annan psykofarmaka som lugnande och sömnmedel har sjunkit.

Det är Annika Kragh, överläkare och specialistläkare i geriatrik i östra Skåne, kritisk till.

– Jag tycker det är en farlig trend. När man ser vilka biverkningar man får vid längre tids behandling med antidepressiva, så ser jag att man inte riktigt tar hänsyn till dem, säger Annika Kragh.

Med användet av antidepressiva läkemedel för äldre så kommer en fördubblad risk att falla, också risk för benskörhet, blödningar och att man rubbar saltbalansen hos en tredjedel som gör att man blir trött.

Äldre i sig har lättare att drabbas av depression, när signalsubstanser som påverkar känslor och handling sjunker i hjärnan och på det att man kanske förlorar nära och kära och att hälsan sviktar.

Men det är långt ifrån alla äldre som har nytta av antidepressiva.

– En tredjedel har god nytta av antidepressiva, en tredjedel ser vi inte riktigt sådan nytta och en tredjedel kanske till och med får mer skada än nytta av sina antidepressiva, säger Annika Kragh. 

Elsa Hoffman är 91 år och bor på äldreboende i Kristianstad. För ungefär tre år sedan blev hon nedstämd och började med just medicin för psyket, som hon själv säger.

– Jag tyckte inte att jag blev gladare för det så jag slutade. Det går bra, sa doktorn. Jag kommer ner i sådana gropar ibland, som de flesta gör, säger Elsa.

Elsa slutade på eget initiativ. Men många äldre får en behandling med antidepressiva uppstartad utan en ordentlig uppföljning och biverkningskontroll som vägs gentemot nyttan. Specialistläkare Annika Kragh tycker inte att man har tillräcklig kunskap om antidepressiva läkemedel i äldreomsorgen idag.

– Nej det tycker jag inte. Man behandlar antidepressiva som vilka läkemedel som helst utan tillräcklig kunskap att följa upp behandlingen, säger Annika Kragh.