Väg över Röbäcksslätten föredras

Idag diskuteras dragningen av E4 och E12 i Umeå. Kommunens planeringsutskott vill att alternativ sex ska utredas vidare. Det innebär en ringled runt Umeå med ny väg över Röbäcksslätten samt över Backenområdet.