Nya stöd ska ge sjukskrivna jobb igen

Uppdaterad 17:52
Regeringen arbetar med ett förslag för att underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka till jobbet, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. Nästan 60 procent av de sjukskrivna anser att de skulle kunna jobba om deras arbetsförhållanden ändrades, enligt en undersökning från Försäkringskassan.

Hans Karlsson säger att om arbetsgivaren prövat allt utan resultat och det inte gått att rehabilitera den sjuke åter till den egna arbetsplatsen så ska den anställde kunna få tjänstledighet och arbetsförmedlingen skulle kunna erbjuda ett anställningsstöd till en arbetsgivare på en annan arbetsplats för att den sjukskrivne ska kunna pröva på ett annat yrke eller en annan arbetsplats.

– Det där har vi genomfört försök med som pågår till i höst. Det har visat sig slå väl ut, säger Hans Karlsson.

Förslag snart
Rätt att få tjänstledigt för den sjukskrivne från sitt gamla jobb för att pröva ett nytt och ekonomiskt bidrag till de arbetsgivare som anställer en sjukskriven. Det är de förslag som regeringen och samarbetspartierna ska presentera före sommaren.

Stefan Fölster, chefsekonom på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, anser att bäst rehabiliteringsresultat många gånger uppnås om man byter arbetsplats och han välkomnar därför ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer sjukskrivna som vill pröva på ett nytt jobb.

– Det är ett viktigt inslag. Om en sjukskriven ska ha en chans att få ett nytt jobb hos en ny arbetsgivare krävs det förmodligen något slags anställningsstöd i många fall. Den nya arbetsgivaren tar ju ändå en risk.

Skärpa företagens ansvar
Arbetslivsminister Hans Karlsson överväger också en skärpning av arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringen av sjukskrivna så att en arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig om inte tillräckligt görs. Dagens skrivning i arbetsmiljölagen räcker inte enligt Hans Karlsson.

– Arbetsgivaren har ansvaret men det fungerar ju inte tillfredsställande. Därför funderar jag på att stärka den anställdes ställning för att kunna kräva rehabilitering och arbetsgivaren blir därmed skyldig, med skadeståndsansvar att vidta rehabiliteringsåtgärder.

När det gäller det här förslaget är inte Stefan Fölster på Svenskt Näringsliv lika överens med regeringen.

– Det kommer att misslyckas. Helt enkelt för att än fler arbetsgivare kommer att dra sig för att anställa folk som ser lite krassliga ut eller har varit sjukskrivna.

På organisationen Sveriges kommuner och landsting håller biträdande avdelningschef Roger Molin med om att den här frågan inte har tagits på tillräckligt stort ansvar.

– Det har inte varit en prioriterad fråga i hälso- och sjukvården att få ner sjukskrivningarna, säger han.

Vad gör ni åt det?

– Vi har förslag till regeringen där vi menar att om kostnader för sjukförsäkringen minskar borde en del av den minskningen föras till hälso- och sjukvården. Vi tror att frågan skulle få mycket högre prioritet, och genomföras med större kraft, om det också fanns ekonomiska drivkrafter för det, säger Roger Molin, biträdande avdelningschef på organisationen Sveriges kommuner och landsting.

Johan Prane
johan.prane@sr.se