Röd-grön-rosa budgetförslag

300 miljoner extra till skolan

0:49 min

Skatten i Göteborg lämnas oförändrad i de rödgrönrosas budget som presenteras idag.  400 miljoner kronor tas från stadens koncernbolag Göteborgs stadshus till olika satsningar.

Störst satsning görs på skolan som får 300 miljoner kronor extra för att ge barnen bättre förutsättningar.

Äldreomsorgen förstärks med 100 miljoner för fler anställda varav 15 miljoner satsas på dem med lägst löner inom äldreomsorgen och så ska osakliga löneskillnader för sjuksköterskor,arbetsterapeuter och dylika yrken utjämnas något med 10 miljoner extra.

20 miljoner ska satsas för att göra stan mer tillgänglig och bygga bort olika hinder. 

– Vi etablerar ett Entreprenörskvarter och satsar på att stärka det kreativa klimatet. Fyra kompetenscentra kommer också etableras runtom i staden som ska skapa fler vägar till jobb och öka jämlikheten i staden, säger Dario Espiga (S)kommunalråd i ett pressmeddelande.

I juni klubbas budgeten för nästa år.