Laxen i Bullaren ska badas

I dag möttes svenska jordbruksministern Margareta Winberg och norske miljöministern Börge Brende för att diskutera hur man ska göra med den parasitdrabbade laxodlingen i Bullaren.
Margareta Winberg har informerat Brende om att Sverige har omklassificerat laxodlingen så att den nu räknas som en kustanläggning, vilket innebär att den inte får sälja laxyngel till insjöar. Dessutom har Sverige fört upp den här sjukdomen, laxparasiten, på listan över anmälningspliktiga sjukdomar. Ägaren till laxodlingen, Rustan Lindqvist, måste också, senast den 3 maj, saltbada laxen så att parasiten dör. Börge Brende är glad över att det kommit en lösning, men ser det som en tillfällig sådan.