Britter lägger sig terrorprocess

Storbritanniens regering lägger sig nu i processen i EG-domstolen där de tre terrorutpekade svenskarna har begärt att frysningen av deras tillgångar skall upphävas och EU:s förordning ogiltigförklaras.
Storbritannien utnyttjar möjligheten att gå in i processen som enskild stat, vilket är tillåtet för EU-medlemmar, och det de skall göra är att aktivt arbeta mot svenskarnas sak och se till att de stannar kvar på FN:s så kallade terrorlista. Det betyder att det kan bli ännu svårare att få bort svenskarna från terrorlistan. Svenskarnas advokat, Tomas Olsson, tror att detta nu kommer försena processen ytterligare. De tre svenskarnas samlade tillgångar blockerades av banken i november förra året, eftersom USA hävdade att svenskarna hade kopplingar till banknätverket al-Barakaat. Rent praktiskt gick det till så att det som USA drivit igenom i FN sen blev lag i EU. Men svenskarna gick i december till EG-domstolen för att få förordningen upphävd. Inför skranket i EG-domstolen inleddes så förhandlingarna för några månader sen - på ena sidan stod de tre svenskarna och deras advokater, och på andra sidan EU-kommissionen och Ministerrådet, som är de som är ansvariga för förordningen. Men nu kommer det alltså in en till på den sidan som strider för att svenskarna ska stå kvar på terrorlistan; nämligen Storbritannien och dess regering. Svenskarnas advokat Tomas Olsson tror att det här innebär en betydligt längre process med nya argument och fler advokater.