Ornitologer kräver stopp av draksurfning

Halmstad ornitologiska förening tar nu åter upp frågan om drak - eller kitesurfning och hur man tycker att det stör framförallt fältpiplärkan, som har minskat i antal på senare år. I ett brev till länsstyrelsen och flera halländska kommuner skriver ornitologerna att draksurfningen måste stoppas omedelbart.

Ornitologerna vill stoppa draksurfningen vid skyddade naturområden mellan april och augusti. Länsstyrelsen har tidigare sagt att ärendet utreds, men nu menar halmstadföreningen att läget för fältpiplärkan är så allvarligt att det inte går att vänta.

Föreningen hänvisar till länsstyrelsen i Skåne där man har infört ett förbud och skriver att man tycker att Hallands länsstyrelse bryter mot EU:s fågeldirektiv om man inte omedelbart utfärdar ett förbud mot draksurfning utanför de områden där fältpiplärkan finns och kolonier av häckande sjöfåglar.