Fler svenskar än tidigare vill gå med i Nato

1:48 min

Stödet bland svenskar för att gå med i Nato ökade kraftigt för två år sedan - och siffran ligger kvar på samma nivå, runt 30 procent. Det visar den senaste undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

– Jag tror att det är kombinationen av det upplevda hotet från Ryssland och en diskussion om försvarets oförmåga att sköta sina uppgifter som leder till att det är fler svenskar i dag än tidigare som förespråkar ett svenskt Nato-medlemskap, säger professor i statsvetenskap Ulf Bjereld vid Göteborgs universitet.

Men fortfarande är andelen som är emot att Sverige går med i Nato större. Ulf Bjereld, aktiv socialdemokrat och professor presenterar de nya siffrorna med universitetslektor Karl Ydén. Enligt duon är trenden tydlig om man ser några år tillbaka i opinionen vad gäller svenskt Nato-medlemskap. Från att ha legat på en stabil nivå under många år skedde en plötslig och tvär förändring i förra årets mätningar, då andelen som svarade att det är ett bra förslag att gå med i Nato nästan fördubblades. Årets resultat ligger kvar på ungefär samma nivåer, 31 procent av de svarande tycker nu att det är ett bra förslag.

– Många blev förvånade förra året att Nato-opinionen hade svängt så kraftigt, att Nato-motståndet hade minskat så snabbt. Och tänkte att det kanske var en konstig mätning eller en tillfällighet, men årets mätning visar att så var inte fallet. Det svenska Nato-motståndet har faktiskt minskat och därmed har landskapet för den svenska Nato-debatten förändrats, säger Ulf Bjereld.

Han tror att motståndet i opinionen kommer att fortsätta minska, bland annat med tanke på att Finland nu ska utreda ett medlemskap.

– Ju närmare Finland kommer att Nato-medlemskap desto mer sänks tröskeln för många svenskar att själva tänka sig ett svenskt Nato-medlemskap. Vi har också det faktum att Sverige samövar med Nato i stor utsträckning. Det är klart att den samövningen på sikt kan nöta ner motståndet mot att gå med i Nato.

Fakta SOM-institutets undersökning

Förslag: Sverige bör söka medlemskap i Nato

2014

Bra förslag 31

Varken eller 32

Dåligt förslag 37

2013

Bra förslag 29

Varken eller 37

Dåligt förslag 34

2012

Bra förslag 17

Varken eller 38

Dåligt förslag 45