Fisk och skaldjur odlas med spillvärme

1:12 min

Fiskodlingar på land blir vanligare i Sverige. Det senaste är inomhusodlingar som med hjälp av spillvärme från industrier odlar tropiska fiskar och skaldjur.

Spillvärme från industrier kan värma vatten till ungefär 30-40 grader. Det är inte tillräckligt mycket energi för att skicka ut i fjärrvärmenätet.

– När det gäller den låggradiga spillvärmen, som inte är tillräckligt varm för fjärrvärmenätet, så är det ju väldigt fiffigt att kunna odla växter och djur i, säger Malin Skog som är vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket.

Nu finns några få exempel på industrier som använder spillvärmen till att värma upp vatten för att odla fisk. På så sätt används en resurs som tidigare gått till spillo. Dessutom hålls kostnaderna nere för att starta en odling, genom att använda övergivna industrilokaler där det redan finns vatten, avlopp och el.

Det är bara några få projekt som idag odlar med spillvärme i Sverige, men det är något som Malin Skog och även Anders Kiessling, professor i akvakultur, tror kommer att växa i framtiden. Men frågan är hur redo konsumenterna är att lämna sina vanliga matfiskar, som laxen och torsken, för att i stället välja nya tropiska alternativ, som till exempel den afrikanska fisken Tilapia.

– Det är en inskolningsprocess, men vi ser ju Tilapia-odlingar som börjar växa fram både i Sverige och Europa. Det är nog bara en tidsfråga tror jag, säger Anders Kiessling, professor i akvakultur vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.