Alltjämt sällsynt med musik av kvinnor, enligt tonsättarförening

Svenska offentligt finansierade orkestrar spelar fortfarande mycket sällan musik av kvinnliga tonsättare, enligt den senaste statistiken från föreningen "Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare".*

Det verkar alltså inte som om "Kvasts" upprepade krav på att in fler kvinnliga tonsättare på repertoarerna har fått gehör.

- Det finns säkert flera orsaker, säger föreningens ordförande Maria Lithell Flyg och fortsätter:

- Dels har det alltid sett ut så här, och då finns det alltid en tröghet i att förändra, dels måste det finnas en medvetenhet om frågan, säger Maria Lithell Flyg.

En sådan medvetenhet försöker "Kvast" alltså skapa. Den statistik som de nu har tagit fram tillsammans med Föreningen svenska tonsättare, FST, visar att av alla de minuter som orkestrarna spelar totalt den här säsongen kommer knappt 4 procent att vara musik som har skrivits av kvinnor.

Allra mest kommer Stockholms läns blåsarsymfoniker att spela, enligt "Kvast", bland annat en violinkonsert av Grazyna Bacewicz.

Allra minst - ingen musik alls av kvinnliga tonsättare och ens av svenska tonsättare - kommer Wermlands operas orkester att spela, enligt "Kvast" - men det stämmer inte. Till att börja med spelade orkestern musik av Elfrida Andrée för tusen personer i höstas, berättar opera- och orkesterchefen Ole Wiggo Bang och fortsätter:

- Vi gjorde en tv-inspelning med musik av Ulla-Carin Nyquist. Vi har gjort ett antal saker så jag förstår inte vad de ... hur de har gjort för att få fram det där.

Maria Lithell Flyg igen:

- Vi har bara kunnat räkna den repertoar som de offentliggör i sina generalprogram, säger hon.

Men de kvinnliga tonsättarna som "Kvast" inte har räknat med står faktiskt i generalprogrammet för Wermlands operas orkester, och det kommenterar Lithell Flyg per telefon efteråt med att några tonsättare hit eller dit inte spelar så stor roll för statistiken och att de nu får göra en rättelse på tonsättarföreningen FST:s hemsida. Det säger också FST:s ordförande Martin Q Larsson, som tidigare på dagen på band också har sagt:

- Och det är mycket möjligt att om vi gör en uppdaterad version av den här tillsammans med scenkonstinstitutionerna kanske vi kan göra en mer fullständig nästa gång, men det här är en väldigt bra början.

Ole Wiggo Bang säger också att "Kvast" och FST har räknat på ett totalt antal minuter som kanske bara är en tredjedel av det som orkestern faktiskt kommer att spela den här säsongen, men vad säger då statistiken egentligen?

- Det vi vill säga med den här undersökningen är att vi vill ge en samlad bild av hur det ser ut. Dels vill vi också ställa frågan om de offentligt finansierade orkestrarna följer den kulturpolitiska målen. I vissa fall kan man snabbt konstatera att de inte gör det eftersom kvinnor inte finns med eller finns med till en, två eller tre procent, säger Maria Lithell Flyg.

* Den här gången har Kvast och FST för första gången räknat antal spelminutrar. Vid förra mätningen säsongen 2013/2014 räknade de bland annat hur ofta alla tonsättare skulle spelas. Då toppades listan av Beethoven och den första kvinnliga tonsättaren - Britta Byström - kom på 79:e plats. Den här säsongen toppas listan av Mozart och den första kvinnliga tonsättaren är Karin Rehnqvist som kommer på 95:e plats.