Deutsche Bank kan lämna landet om Storbritannien går ur EU

1:34 min

Tysklands största bank, Deutsche Bank, har i dag bildat en särskild arbetsgrupp för att undersöka konsekvenserna av om Storbritannien skulle lämna EU, enligt tidningen Financial Times. 

Deutsche Bank har funnits i London sedan 1873 och har 9 000 anställda i Storbritannien. Banken undersöker nu om det blir nödvändigt att flytta stora delar av sin brittiska verksamhet till Tyskland eller andra länder om Storbritannien skulle lämna EU.

Det här får betraktas som en början på en lång period av osäkerhet, debatt och påtryckningar sedan premiärminister David Cameron efter sin valseger upprepade sitt löfte om att britterna ska få folkomrösta om medlemskapet senast år 2017. Detta efter att han försökt förhandla fram bättre villkor för det brittiska medlemskapet.

Han vill bland annat få större möjligheter att bromsa invandringen från andra EU-länder till Storbritannien och få en slags nationell vetorätt mot alla beslut som skulle föra EU i riktning mot en ännu djupare integration inom unionen.

Den 28 maj kommer David Cameron att inför parlamentet lägga fram ett lagförslag om omförhandling och folkomröstning. Det är ett förslag som kommer att få stor majoritet i parlamentet, dels därför att Camerons parti konservativa Tories har egen majoritet i parlamentet, men också därför att det stora oppositionspartiet, socialdemokratiska Labour, har börjat svikta i sitt motstånd mot en sådan folkomröstning.