Smältande Arktis kan ändra situationen för Skandinavien

2:42 min

Klimatförändringarna med smältande is i Arktis ger nya förutsättningar till ökad sjöfart och möjligheten att exploatera fyndigheter av gas, olja och mineraler i området.

Det ökar inte bara den ekonomiska betydelsen av Arktis utan också den säkerhetspolitiska. Vi följer den ryska militära uppbyggnaden i Arktis noga , säger USA:s representant i Arktiska rådet, amiral Robert Papp till Ekot.

– Allt vi har sett ryssarna göra hittills är lagligt och väl övervägt. Vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen, men inte överreagera, säger amiral Robert Papp, som säger att rysk militär uppbyggnad i Arktis är en rimlig process med tanke på ökande sjöfart vid deras kust:

– Länderna har ett ansvar att kunna klara säkerhets- och räddningsinsatser och navigeringshjälp i området och Ryssland förefaller investera i det, säger amiralen, som deltog i en konferens i går i Washington om framtiden för Arktis.

Sveriges ambassadör till Arktis, Krister Bringéus, hade ingen annan uppfattning men sa att frågan till att börja med är om den ryska militära uppbyggnaden i Arktis har med Arktis i sig att göra eller om det mer handlar om Rysslands globala ambitioner.

– De ryska militära aktiviteterna är alltid ägnade att inge oro och det är väldigt viktigt att vi följer det här noga och det gör vi också, säger Bringéus.

En av dem som fått i uppdrag att följa aktiviteterna på Arktis är Niklas Granholm på Totalförsvarets forskningsinstitut, som talar om hur smältande isar ger nya förutsättningar.

– Om det blir en nordostpassage som går att åka igenom länge och längre delar av året så är det här intressant för internationell sjöfart. Det är alltså transocean sjöfart som öppnas mellan Stilla Havet och Atlanten och det är det man förbereder sig för bland annat. Den andra delen man förbereder är utvinning av de energi- och mineralresurser som finns där, både till havs och till lands.

Med ökad trafik i området ligger det i Rysslands intresse att förstärka den militära närvaron, säger Niklas Granholm:

– Väldigt mycket av deras strategiska kapacitet ligger placerad i kärnvapenubåtar som är baserade på Kolahalvön alldeles norr om Sverige. De här resurserna behöver skyddas av olika andra resurser. Då innebär det att man bygger upp sin marin, den norra flottan, för en skyddsresurs och man sätter också en del land- och flygresurser där uppe. Det här ändrar delvis den strategiska situationen för norra Skandinavien, inbegripet Sverige, säger Granholm.