Odla fisk i industrimiljö, en lösning för framtidens matkris?

Här odlas fisken tilapia på ett blysmältverk

8:56 min

Av spillvärmern från blysmältverket värms sex vattentunnor upp i en övergiven lagerlokal på industriområdet. I tunnorna odlas den afrikanska fisken tilapia i en sluten inomhusodling.

De landbaserade odlingsmetoderna bli allt vanligare, och det senaste är att använda spillvärme från industrier för att odla växter och djur. Men blysmältverket har tidigare haft problem med föroreningar, och frågan är hur det egentligen fungerar att odla mat på ett ställe där avsikten egentligen är att ta hand om blybatterier.

Mer: Vår reporter Agnes Faxén diskuterar för- och nackdelar med nya odlingsmetoder

I blysmältverket Boliden Bergsöes gamla lagerlokal i Landskrona, ungefär två minuters gångavstånd från Bolidens kontorsbyggnad, är luften varm och fuktig. Det känns ungefär som i ett tropiskt växthus. I åtta stycken öppna, runda plasttankar simmar fisken omkring.

- Det är en rundfisk som tillhör ciklidsläktet. Vissa tycker den liknar en karp eller abborre. Det har en taggig ryggfena som jag har fått stifta bekantskap med flera gånger, säger Jonas Nilsson från Allan J Akvakultur, som sköter försäljningen av fisken.

Tilapian är ursprungligen en afrikansk ciklid, men odlas som matfisk över hela världen. Odlingen är ett samarbete mellan Boliden och företaget Allan J Akvakultur, som nu flyttat sin fiskodling hit. Peter Carlsson är vd på Boliden Bergsöe.

– När vi började var tanken att använda de tomma lokalerna och den överskottsvärme vi har för att generera något värde för bolaget. Idén kläcktes för ungefär två år sedan, sen har vi byggt en pilotanläggning. Vi satte i fiskar för ungefär ett år sedan och började försäljningen efter nyår, säger han.

Hur har det gått hittills med fiskodlingen?

– Själva produktionen tycker jag har gått bra, det har varit en inlärningskurva. Vi har haft lite barnsjukdomar med saker man måste lära sig på vägen. Nu är utmaningen att få till försäljning, säger Peter Carlsson.

Odlingen är en pilotanläggning och även om inte försäljningen har kommit igång helt så är systemet rullande. Fisken odlas i det landbaserade systemet RAS - Recirculating Aquaculture Systems - som på svenska kallas ett Recirkulerande vattenbruk. Det är ett slutet system, där vattnet renas i olika filter. Partiklar och näringsämnen tas upp från vattnet som sedan luftas innan det går tillbaka in i odlingen igen.

Fördelarna med systemet är att det i hög grad återanvänder vatten och att näringsämnen inte läcker ut direkt i hav eller sjöar, som vid fiskodlingar i havet. Fisken som odlas kommer inte heller i kontakt med vilda fiskbestånd och kan därför inte sprida smittor. Men sen spelar det också stor roll vad fiskarna äter för foder.

– Nu får fisken kommersiellt foder. Det innehåller fiskmjöl från hållbara ansjovisbestånd, men fodret innehåller en hel del vegetabilier. Men nästa steg för oss är ett bättre foder, till exempel från odlade musslor eller sjöpungar, det finns olika projekt som håller på med det. Fodret vi har nu är okej men vi är inte helt nöjda, säger Jonas Nilsson.

– Kan vi sälja fisken tar vi nästa steg till ett bra foder så vi verkligen kan säga till våra kritiker att lägg ner, vi har full koll på vad vi pysslar med, fortsätter han.

Hur kommer det sig att ni valde ett sånt foder? För jag vet att tilapia kan leva på vegetabiliskt foder.

– Ja, det stämmer, den är en allätare. Lösningen för oss ligger inte i att vi bara skiftar till sojamjöl till exempel för då behövs ytor och då åker de sista regnskogarna, utan vi måste tänka ett varv till. Just nu har vi landat i att nyttja havet på ett hållbart sätt, säger Jonas Nilsson.

Ett annan invändning mot fiskodlingen är placeringen. Boliden i Landskrona är ett blysmältverk som återvinner stora blybatterier från bilar. I våras fick dom ett nej i Högsta domstolen till att utöka sin produktion av bly. Det beror på deras miljöproblem med diffus dammning, alltså det blystoft som sprider sig över Landskrona från anläggningen, som ligger ganska nära tätorten.

Håkan Ärnflykt som jobbar på miljökontoret i Landskrona tycker att det var ett rätt beslut av HD, med tanke på att Boliden Bergsöe inte kunde visa hur de skulle minska sina föroreningar med en ökad produktion. Han tror också det blir svårt att minska dammningen ytterliggare, för att komma ner i de nivåer som behövs för att ett nytt tillstånd ska gå igenom. Men Peter Carlsson, vd för Boliden Bergsöe, säger att företaget inte har släppt tanken på att öka produktionen och att dom fortsätter att minska sina utsläpp.

– Vi försöker starta arbetet med att söka ett nytt tillstånd. Vi tycker att om man tittar på utsläppen av dammning under 2014, så visar siffrorna på ytterliggare 40 procents nedgång i vår mätpunkt. Så vi är övertygade om att de åtgärder vi vidtagit fortsätter att ge resultat, säger Peter Carlsson.

Så samtidigt som Boliden Bergsöe jobbar på att minska utsläppen av blystoft har de samtidigt startat en fiskodling i en av sina övergivna lokaler. Men hur funkar det egentligen att producera mat på en plats som är avsedd för att återvinna blybatterier? Håkan Ärnflykt menar att det innebär en risk att ha livsmedelsproduktion på en plats där man samtidigt återvinner en miljöfarlig metall.

– Risken kan vara dels att skyddsanordningarna, som slussar och fläktsystem, tillfälligt havererar om det till exempel blir strömavbrott. Det kan också vara en risk när fisken ska transporteras bort. När man kör in på området med fordon som inte är avsedda att köra på de här områdena kan de dra med sig bly från området, säger Håkan Ärnflykt.

Men test på fisken visar inget högt värde på bly och de har övertryck i lokalen. Det låter som att det skulle funka att ha fiskodling?

– Ja, så länge skyddssystemen fungerar så är det möjligt, men samtidigt anser jag att man alltid ska beakta risken för att något kan inträffa, säger Håkan Ärnflykt.

Men Peter Carlsson och Jonas Nilsson menar att den risken är minimal. De som ansvarar för underhållet av fiskodlingen byter både ytterkläder och skor, tvättar händerna och går igenom en sluss innan de går in i lokalen.

Jag vet att ni har haft problem med blydamm, hur motverkar ni att det kommer in i lokalen med fiskodlingen?

– Det här är en odling inomhus. Vi har ett svagt övertryck i alla byggnader och därför har vi full kontroll på miljön. Vi mäter nivåer på stoft och blydamm inomhus och det finns ingenting som går att detektera, och proven på fiskarna ligger helt i nivå med en fiskodling utanför Malmö, säger Peter Carlsson.

Om försäljningen kommer igång och går bra finns funderingar på att investera i en större fiskodling. Pilotanläggningen på en maxkapacitet på nio ton fisk per år skulle kunna utökas till en kommersiell storlek på 172–200 ton fisk. En lokal vägg i vägg med den nuvarande fiskodlingen stor tom och klar att användas. Peter Carlsson ser ljust på framtiden för Boliden Bergsöes fiskodling och det gör även Jonas Nilsson, som menar att konceptet är framtiden för fiskproduktion

– Det är ett unikt koncept. Kan vi verkligen få det här att fungera så har vi någonting vi kan släppa ner i hela världen. Så det här är framtidens matproduktion. Vi håller inte bara på med en fiskodling, utan vi är pionjärer in i framtiden, säger Jonas Nilsson, som är försäljningsansvarig på Allan J Akvakultur som odlar fisk i lokaler på blysmältverket Boliden i Landskrona.