Säkert bus på farmen

Nu slår LRF Värmland ett slag för barnsäkrare gårdar. Farmar-bus är namnet på en satsning där jord- och skogsbrukarfamiljer ska bli observanta på risker i hemmiljön.
I helgen fick 11 jordbrukare från hela länet vara med på en första utbildning i form av en s.k. gårdsvandring och så småningom ska gårdsvandringar genomföras i alla lokalavdelningar. Målet är att inga barn ska skadas allvarligt i jord- och skogsbruket.