Glasbruk får betala oljeutsläpp

Lessebo kommun kommer att kräva företaget Svenska Glasbruk på pengar för de kostnader, som kommunen har för vattentransporter efter oljeutsläppet kring Bergdala glasbruk för två månader sedan. Svenska Glasbruks vd Torbjörn Berner är förvånad.
Hittills har kostnaderna för transporterna uppgått till 35 000 kronor. Men den notan väntas bli betydligt högre, eftersom vattentransporterna kommer fortsätta tills vidare, eftersom den nuvarande vattentäkten inte kan användas under överskådlig tid. Lessebo kommun ska nu se över möjligheten att ordna en ny vattentäkt i Bergdala. Också denna kostnad kommer debiteras Svenska Glasbruk. De här kraven förvånar Svenska Glasbruks vd Torbjörn Berner. Enligt honom hade företaget samma dag som brevet skrevs ett möte med kommunen där det inte framfördes några krav, och enligt de besked som Berner fått har vattnet inte förorenats av oljan. Torbjörn Berner säger också att om vattnet har förorenats utgår han i från att försäkringsbolaget täcker kostnaderna för skadan.