Gamla Gårda rustas upp

Fastighetsnämnden har beslutat om framtiden för rivningshotade kvarteren i Gårda.

De rivningshotade kvarteren i Gårda ska nu rustas upp. Det beslutade fastighetsnämnden som gav företaget Botrygg uppdraget att rusta upp 110 lägenheter.

Enligt fastighetsnämnden är det viktigt att behålla lägenheterna tack vare de låga hyrorna och att byggnaderna är ett minnesmärke från tiden då när dom byggdes. 

Diskussionerna om att rusta upp kvarteren har funnits länge och debatterats i nästan femtio år. För bara några år sedan sa man att det skulle bli en stor utmaning att uppnå en godkänd bullernivå och klara dagens krav när det gäller ren luft eftersom husen ligger alldeles intill E6an.