Kemikalier från brandskum kartläggs

1:45 min

Vi vet fortfarande lite om hur kemikalier från brandskum spridits i naturen. Nu har länsstyrelsen pekat ut nio platser i Skaraborg där man ska analysera halterna av perflourerade ämnen.

Det här ingår i ett större regeringsuppdrag där Naturvårdsverket med hjälp av länsstyrelserna ska undersöka halterna av brandskumskemikalier över hela landet. Här i Skaraborg handlar det om nio preliminära platser där prover ska tas under sommaren.

Åtta av dem är i bäckar och vattendrag kring Räddningsverkets gamla övningsplats i Skövde, flygplatserna i Karlsborg, Skövde, Falköping och Såtenäs.

Den nionde provplatsen är i grundvattnet i närheten av Falköpings flygplats - eftersom man vill se om kemikalier kan ha letat sig ner dit.

- De är huvudsakligen utvalda utifrån där man tror att det finns en potentiell påverkan på vattenmiljön. Det kan handla om att det finns flygplatser, brandövningsplatser, vissa typer av industrier med mera, där de här ämnena kan förekomma, säger Karl Lilja som är ekotoxikolog på Naturvårdsverket.

Hur stor risken är att eventuellt giftigt ytvatten i vattendrag hamnar i dricksvattnet - till exempel i en enskild brunn -  varierar, förklarar han.

- Det beror på hur ytvattnet ser ut - om man har strömningar från ytvattnet till grundvattnet.

Hur farligt det är med de här ämnena är fortfarande ganska outrett. Men det finns djurförsök som tyder på risker för cancer och sterilitet. Resultatet av den här undersökningen ska redovisas till regeringen senast den 1 mars nästa år.