Miljögifter

Järpens industriområde ska saneras

Tio år efter att den miljöförgiftade marken på Järpens industriområde hamnade på Naturvårdsverkets högrisklista närmar sig nu en sanering.


Till att börja med har Sveriges geologiska undersökning, SGU,beställt en projektering av vilka åtgärder som krävs.

Enbart projekteringsuppdraget, som ska genomföras av ett konsultföretag, kostar 600 000 kronor.

Under de tio år som gått har det genomförts omfattande provtagningar av yt- och grundvatten.