Kommunerna gick bättre än väntat

Det ekonomiska resultatet i landets kommuner var totalt sett bättre än vänta. Det blev ett överskott i stället för underskott.

Förra året blev ett bättre år ekonomiskt för kommunerna än väntat, visar de preliminära boksluten. I stället för ett beräknat underskott på 5 miljarder kronor för 2004 blev resultatet ett överskott på drygt 2 miljarder kronor, enligt en sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting.

Förbättringen gäller inte alla. Hälften av landstingen och en tredjedel av kommunerna redovisade underskott i fjol.