Regeringen vill ge singlar rätt att insemineras

2:21 min

Ensamstående kvinnor ska få rätt till insemination och provrörsbefruktning på samma villkor som par. Det föreslår regeringen i dag. En ny lagstiftning har brett stöd i riksdagen, och väntas träda i kraft den 1 april nästa år.

– Den lagstiftning vi har är gammaldags, skulle jag vilja säga. Den vilar på föreställningen om att man måste vara två för att uppfostra ett barn. Vi tycker att det där är en omodern syn. Det handlar i stället om vilken kärlek och vilken omsorg man ger barnen, inte om man är en eller två, säger justitieminister Morgan Johansson.

I dag är det endast ofrivilligt barnlösa som är gifta eller sambo som har möjlighet till assisterad befruktning inom den svenska hälso- och sjukvården.

Men i en remiss till lagrådet föreslår alltså regeringen i dag att lagen ska ändras så att även singelkvinnor får rätt till insemination och provrörsbefruktning.

– Det innebär att om de i dag kanske har övervägt att åka till andra länder för att få den här behandlingen, det är en 700-800 kvinnor som gör det varje år, att de i stället ska kunna få den här behandlingen i Sverige, säger Morgan Johansson.

Tunga remissinstanser har fört fram att ensamstående kvinnor som vill genomgå assisterad befruktning bör kontrolleras på ett annat sätt än par.

"Att växa upp med enbart en förälder innebär en extra sårbarhet", anser Barnombudsmannen, som tycker att socialnämnden ska göra en separat utredning av kvinnorna.  Även par där det finns en donator som vill genomgå assisterad befruktning ska hädanefter bedömas i en sådan medgivandeutredning för att säkerställa att barnet får kunskap om sitt ursprung, tycker Barnombudsmannen.

De remissinstanser som vill att ensamstående ska prövas på ett annat sätt än par får inte gehör hos justitieministern.

– Nej, vi tycker nog att man ska pröva alla på likvärdigt sätt, på samma sätt. Inför de här behandlingarna sker det ju en prövning där man ser till att barnet kan få goda uppväxtförhållanden. Man tittar på den sociala situationen, och den ekonomiska situationen. Det tycker vi ska göras precis på samma sätt för de ensamstående kvinnorna som för par som vill prövas.

Hur har ni tänkt när det gäller barnperspektivet?

– Det menar vi är mycket väl tillgodosett. Som sagt, den prövning som man gör handlar om att se till att barnet ska ha goda uppväxtförhållanden, och där görs både en social och en ekonomisk prövning, säger Morgan Johansson.

Förslaget att även ensamstående kvinnor ska ha rätt till assisterad befruktning har brett politiskt stöd i riksdagen, men Sverigedemokaterna och Kristdemokraterna är emot. De tycker inte att samhället på det här sättet ska medverka till att det föds barn som saknar pappor.

– Det är ett stort antal länder som har haft det här under lång tid, och de har inte sett några större bekymmer. Jag menar att de invändningar man lyfter fram ofta är konstruerade, säger Morgan Johansson.

Vi har sedan artikeln publicerats gjort ett förtydligande i artikeln när det gäller BO:s ståndpunkt i frågan.