Hadzialic öppnar upp för gymnasieutbildning på engelska

2:15 min

Idag krävs ett godkänt grundskolebetyg i svenska för att påbörja ett nationellt gymnasieprogram. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic vill nu göra det möjligt för elever som kommit till Sverige sent under sin skolgång att läsa sin gymnasieutbildning på engelska.

– Vi vill göra så att det blir lättare att läsa på engelska eftersom det är ett världsspråk. Många branscher ute på arbetsmarknaden använder sig av engelska och då menar vi att det kan vara en naturlig koppling att man får läsa på engelska, säger Aida Hadzialic.

Förra hösten började cirka 10 000 elever på gymnasieskolans språkintroduktion. Här samlas elever som inte har tillräckligt goda kunskaper i svenska för att få börja på något av gymnasieskolans nationella program. Och det är framförallt till eleverna i den här gruppen som Aida Hadzialic riktar sig.

Idag krävs ett godkänt grundskolebetyg i svenska för att få börja på gymnasieskolans nationella program, men Aida Hadzialic vill att de som är bra på engelska ska få dispens så att de slipper kravet på svenska.

Istället ska de få möjlighet att läsa in gymnasiet på engelska och sedan kunna bli behöriga till högskolan utan att ha svenskaämnet med sig.

Aida Hadzialic menar att man kan lära sig svenska vid sidan om övriga studier.

– Det är viktigt att man lär sig svenska, men då får man ju se till att man gör det utanför eller i skolan. Men det ska inte behöva vara ett formaliserat krav för att man ska bli behörig till vidare studier på universitetsnivå, säger hon.

Hur många tror du att en sådan här dispens skulle vara aktuell för?

– Det är väldigt svårt att uppskatta.

Vem ska få uppdraget att ge dispensen?

– Det får vi titta på, men vi funderar på att ge Skolverket i uppdrag att hitta en god form för detta.

När kan det här bli verklighet?

– Vi tittar på det och försöker processa det så fort som möjligt. Men det ska ju också vara ordentligt berett. Om vi ska ta ett sådant här steg så måste vi ha ordentliga strukturer för det. Men det ska vara ordentliga förslag.