Nytt nätverk i Eskilstuna ska stärka barnens rättsskydd

1:22 min

Samtidigt som utsattheten blivit allt värre för barn och unga så har myndigheternas beredskap att hjälpa barn blivit allt sämre. Det hävdar företrädare för ett nybildat nätverk, Barns Rättsskydd, BRY som har bildats i Eskilstuna.

Nätverket har bildats av bland andra den före detta sexualbrottsutredaren vid polisen, Monica Dahlström-Lannes från Eskilstuna.

Nätverket, som nu byggs upp i hela Sverige, består av ideella krafter, allt från "vanligt folk" till politiker och andra makthavare.

– Det brister på många håll. Vi har sett larmrapporter om barn som far illa under många år och det har blivit vardagsmat. Folk orkar inte läsa och ta till sig det. Vi känner att det nu får vara nog, säger Agneta Bravélius från Trosa, en av initiativtagarna.

Målet är att bland annat att sätta press på ansvariga politiker att följa Barnkonventionen, men också på olika sätt stärka rättsskyddet för barnen på olika sätt. 

– Vi startar bry-grupper runt om i landet och intresset är stort. Folk vill hjälpa till, men man vet inte hur man ska göra, men nu startar grupper. Man kommer sätta press på politikerna lokalt till exempel hur det ser ut med mobbningen i skolan och vad de gör konkret.

Ett annat exempel på något som nätverket vill göra är att lära barn och andra hur och när man vänder sig till polis och socialtjänst vid misstanke om att barn far illa.

"Många av de barn som far illa i sin familj är helt beroende av att någon utanför hemmet agerar. När det finns misstankar om att barn utsätts för brott ska var och en veta vart man vänder sig, exempelvis hur och när man kontaktar polis eller socialtjänst".
Nätverket Bry i Eskilstuna i ett pressmeddelande.