Grannländer oroliga för Rysslands inflytande över EU-möte

1:34 min

För alla de sex forna sovjetländer som ingår i EU:s planerade östliga partnerskap finns en gemensam oro toppmötet börjar i Riga. Det är i hur hög grad Ryssland kommer sätta agendan igen för det som ska beslutas.

Det är Ryssland som står likt ett svart utropstecken inför EU:s möte om östliga partnerskapet i Riga. Från Ukraina och Georgien varnas om att Ryssland kommer försöka påverka hur EU knyter de forna sovjetländerna närmare. Utöver Georgien och Ukraina handlar det alltså om Moldavien, Azerbajdzjan, Vitryssland och Armenien.

Att Ryssland lyckades förhala den ekonomiska uppgörelsen mellan EU och Ukraina, så att den inte träder i kraft förrän nästa år, är ett exempel. Fram tills helt nyligen har Ryssland sagt att avtalet bör skjutas fram ännu längre, men bara för några dar sedan backade Moskva oväntat.

Georgiens president säger sig ha fått underhandsbesked från EU-ledare om att det inte kommer bli fråga om några ryska veton vid mötet i Riga.

Men trots att Georgien, Moldavien och Ukraina förra året skrev under avtal med EU har löften om visumfrihet ännu bara uppnåtts i Moldavien. För Georgien och Ukraina är det tecken på rysk inblandning.

Georgien har precis som Ukraina förlorat kontrollen över delar av sitt territorium, områden som med rysk hjälp nu förvandlats till utbrytarstater, utan internationellt erkännande.

I Ryssland skylls konflikten med Ukraina på EU:s inblandning i form av det östliga partnerskapet. Idén med ett handels- och biståndspaket som ett sätt att stödja demokratiutveckling i de sex länderna lanserades för sex år sedan. Ingen hade väl då kunnat tro att det skulle kunna leda till dagens kris, där kriget i Ukraina hotar hela Europas stabilitet.

Av de sex är dessutom Armenien och Vitryssland ryska bundsförvanter och vill samtidigt ha en god relation med EU. Presidenten i Vitryssland har försökt utnyttja Ukrainakrisen till sin fördel och aktivt lobbat EU för att slippa ifrån epitetet Europas sista diktatur. Trots att det inte på något konkret sätt ändrats finns det ledare inom EU som vill häva sanktioner och reseförbud för vitryska politiker.