Naturvårdsverket prioriterar Bästeträsk som ny nationalpark

2:52 min

Naturvårdsverket prioriterar Bästeträsk och fyra andra områden till att bli nya nationalparker de närmaste sex åren. Det står i den nya Nationalparksplanen släpptes alldeles nyss.

Naturvårdsverket skriver att Bästeträsk har en "säregen, internationellt unik natur. Området har exceptionellt höga naturvärden och är lättillgängligt och attraktivt för friluftsliv".

Anna von Sydow vid Naturvårdsverket, som är samordnare för nationalparksprojekten, säger att man vill lyfta fram den mest skyddsvärda naturen i Sverige.

Ett av områdena är kring Bästeträsk på Gotland, som verket nu prioriterar att jobba med de närmaste sex åren.

– Bästeträsk är värdefullt även internationellt sett och platsar som nationalpark i Sverige, säger Anna von Sydow. 

Vad som händer med nationalparksplanerna om Nordkalk får tillstånd till stenbrytning kommer Naturvårdsverket att ta ställning till då, först måste rättsprocessen ha sin gång, enligt Anna von Sydow.

Naturvårdsverket föreslår också att nationalparken Gotska Sandön ska utvidgas.

Det är regering och riksdag som slutligen beslutar om ett område i Sverige ska göras till nationalpark, vilket innebär den högsta graden av skydd.

Samtidigt pågår arbetet med att eventuellt göra Bäste träsk till ett Natura 2000-område inom EU.