Räkodling som eget ekosystem

2:46 min

Vattenbruk där vattnet renas med hjälp av mikroorganismer har en lång historia, metoden har nu åter blivit högaktuell. Klotets reporter Agnes Faxén kommenterar.

Det här att låta mikroorganismer ta hand om reningen av vattnet i odlingarna är inte så nytt som man kan tro?

– Nej, den här typen av akvakultur som också kallas "grönvattenodling" har faktiskt funnits i omkring 5000 år då man började odla på det här sättet i Asien, och metoden passar arter som jätteräkor eller gös som trivs i näringsrikt vatten.

- Det blir i bästa fall som ett eget ekosystem, till skillnad från det tidigare exemplet med recirkulerande vattenbruk där man hela tiden måste tillföra nytt foder i odlingsvattnet.

Så hur stort är intresset i dag för att odla fisk i sådana här slutna system i Sverige?

– Ja, statistiken släpar efter. Jordbruksverkets senaste siffror är från 2013, och då fanns det bara två slutna odlingar på land, men nu ser man ett ökande intresse, enligt Malin Skog på Jordbruksverket.

– Traditionell, öppen fiskodling drivs däremot redan av runt 70 företag i Sverige, och 2013 producerades runt 13 000 ton fisk och musslor i Sverige, enligt Statistiska Centralbyrån. Det kan ju jämföras med Norge som dominerar i Norden med omkring 1,2 miljon ton varje år.

– Globalt sett är faktiskt redan nästan varannan fisk vi äter odlad, och Jordbruksverket har tagit fram en handlingsplan som går ut på att Sverige ska producera mer fisk.

– Det här är ett område där det händer mycket just nu. Jag träffade Bo Svedberg, som bland annat arbetar med hur fisk ska kunna produceras på ett hållbart sätt på Luleå tekniska universitet och på ekoföretaget Ecoloop. Han tycker att Sverige borde satsa mycket mer på modern fiskodling. Han menar att det finns stora möjligheter att ta fram effektiva odlingsmetoder för just slutna odlingssystem här eftersom Sverige ligger i framkant vad gäller teknik för vattenrening.