Svensk flyktingbåt stoppad

Ett svenskregistrerat fartyg ligger sedan fem dagar för ankar utanför det lilla västafrikanska landet Benins kust och väntar på tillstånd att få lägga till i hamnstaden Cotonou.
Svenska sjöfartsverket misstänker att fartyget inte är sjödugligt och UD:s representant som varit ombord tror att passagerarna är flytkingar. Enligt nyhetsbyrån AFP finns 190 liberianska passagerare ombord, varav 79 barn. Båtens kapten och ägare är svensk.