Oppositionen splittrad om gymnasium på engelska för nyanlända

1:43 min

Regeringen vill göra det möjligt för nyanlända invandrare att kunna läsa gymnasiet på engelska. Det här för att elever ska kunna komma vidare i sina studier även om man saknar godkänt betyg i svenska, vilket idag krävs för att börja ett nationellt gymnasieprogram. Oppositionen är splittrad i frågan.

– Vi moderater välkomnar det här förslaget. Vi ser att det är ganska vanligt att elever som klarar av att få godkänt i många ämnen inte klarar av det nya språket på den korta tid man ibland tvingas att hämta in det. Så vi tror att det här förslaget är väldigt positivt, säger Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson.

Samtidigt menar Moderaterna att det är viktigt att inte svenskan glöms bort och partiet vill utreda om ett prov i ett senare skede kan vara en lösning.

Enligt gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, som ligger bakom förslaget om att läsa gymnasiet på engelska, är det viktigt att alla lär sig svenska. Men hon tycker inte att det behöves något formaliserat krav, varken för gymnasie- eller högskolestudier.

Sverigedemokraterna säger att de vill vänta med att ta ställning innan det finns ett färdigt förslag, men partiet ser flera problem med hur det här skulle kunna genomföras.

Partiet ser ändå vissa fördelar med förslaget:

– Sverigedemokraterna har alltid stått bakom att de personer som kommer till Sverige på lagligt sätt och får uppehållstillstånd ska så fort som möjligt gå ut i arbete. Alla vägar dit är bättre än dessa låtsasjobb och påhittsjobb som man har haft som lösning, säger Stefan Jakobsson.

Folkpartiet däremot avvisar förlaget helt och hållet.

– Det finns säkert de som kan lära sig svenska på fritiden, men jag tycker att det är väldigt viktigt att det svenska skolsystemet - både grundskolan och gymnasieskolan - sänder signalen att svenska språket är viktigt för att klara undervisningen. Men det är också viktigt för att klara sig på arbetsmarknaden och som en samhällsmedborgare, säger Christer Nylander.