Kameror på Bror Hjorts hus

Bror Hjorths hus i Uppsala får ha kameraövervakning - att värna kulturskatterna där är viktigare än besökarnas personliga integritet. Det anser Kammarrätten i en dom.
Både Bror Hjorts hus och Nationalmuseum i Stockholm får nu rätt att ha kamerabevakning. Justitekanslern, JK, hade överklagat länsrättsdomar som tillät övervakningen. JK Göran Lambertz säger till TT att han måste gå igenom domarna noggrant innan han tar ställning till om de ska överklagas till Regeringsrätten.