Dystra framtidsutsikter för småföretagare

Inte sedan år 2000 har småföretagarna i Örebro län haft en så dyster syn på det kommande årets sysselsättning och konjunktur jämfört med småföretag i övriga landet. Det visar Föreningssparbankens och organisationen Företagarnas småföretagsbarometer för de kommande tolv månaderna.

Ttidigare har småföretagarna i Örebro län sett ljusare på framtiden än småföretagare i övriga landet. Men den nu presenterade barometern ger en helt annan bild. Småföretagarna i Örebro län ser nu betydligt mörkare på de närmaste tolv månaderna än kollegorna runt om i landet. Orderingången blir lägre än väntat och antalet sysselsatta kommer att sjunka med 4 procent.
Framför allt är det tjänstesektorn som går dåligt. Konjunkturläget i Örebro län ses totalt som dystert, det är bara i Värmland som läget anses vara sämre. 
Även om konjunkturenläget spås bli bättre så är det mindre än i övriga landet.