Skåne

Regionen ska städa själv på sjukhus

Region Skånes servicenämnd har beslutat att ta över städningen på sjukhusområdena i Lund och Trelleborg när avtalet går ut nästa år.

Städningen har sedan 15 år tillbaka skötts av privata bolag - men genom att regionen nu tar över och lägger städningen i samma organisation som regionens övriga servicetjänster hoppas nämnden att vinna mer tid till städning.