"Brister på Studsvik åtgärdas"

Säkerheten på Studsvik måste bli bättre. Det anser Statens kärnkraftinspektion, som nu kräver en rad åtgärder. Bland annat saknas en fungerande och aktuell beredskapsplan för olyckor.
- Bristerna ska åtgärdas, det finns inget annat alternativ, säger Hans-Bertil Håkansson, nytillträdd koncern-vd på Studsvik till Sveriges Radio Sörmland. Vid granskningen av säkerhetsarbetet på Studsvik konstaterade SKI avvikelser på 10 av 15 granskade områden och SKI säger i sin granskningsrapport att Studsvik inte uppfyller kraven i gällande föreskrifter om kärnsäkerhet. Bland annat handlar det om att Studsvik inte löpande uppdaterat sin säkerhetsredovisning, och SKI säger i rapporten att den del av bolaget som har tillstånd för driften av dom båda kärnreaktorerna inte uppfyller myndigheternas krav på egen kompetens. SKI säger också att ansvarsfördelningen mellan olika bolag inom koncernen är oklar och myndigheten ifrågasätter gällande avtal mellan bolagen. Det handlar också om brister i rapportering och utredning av incidenter och hur dom ska riskklassas och enligt SKI har det genomgående funnits brister i bolagets initiativförmåga och engagemang för säkerhetsfrågor som kan ha spelat in vid incidenten med den läckande irridiumbehållaren i vintras. Brister har också uppdagats i haveriberedskapen bland annat har utrymningsplan saknats.