Hofors har inte sökt äldrepengar

Regeringen har avsatt drygt en miljard kronor för att kommunerna under de närmaste tre åren ska kunna höja kompetensen hos personalen inom äldreomsorgen. Alla landets kommuner utom två - Kil och Hofors - har ansökt om att få ta del av pengarna.