Kemikaliemätare på fyra ben

1:53 min

Katter kan ge en fingervisning om hur stor risk våra barn har att utsättas för farliga kemikalier, enligt forskare vid Stockholms universitet.

Forskarna har mätt halter av bromerade flamskyddsmedel i blodet hos innekatter.

– Katter som är inomhus slickar sin päls när de tvättar sig. I pälsen fastnar dammkorn, det blir nästan som om katten äter damm. De har därför en väldigt hög dammexponering, som kan liknas med ett litet barns, som ju kryper på golvet och stoppar allt i munnen, förklarar Jessica Norrgran.

Forskarna, som dammsugit inomhusmiljön hos en rad barnfamiljer och samtidigt analyserat blodprover från familjernas katter, kunde se ett starkt samband mellan halterna av bromerade flamskyddsmedel i dammet, och i kattens blod.

Bromerade flamskyddsmedel har används i en rad olika produkter, som plaster, elektronik och textiler för att öka brandsäkerheten i våra hem. Men i början av 2000-talet förbjöds de. Det visade sig att ämnena läcker från produkterna tas upp i vår kropp och stannar kvar under mycket lång tid. Många av dem är dessutom hormonstörande, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

– Ämnena stör reproduktionen, berättar Jessica Norrgran. Det kan bli svårare att få barn, till exempel. Att bli gravid, att behålla en graviditet. Det är ju jätteförödande, säger hon.

Små barn har högre halter av flamskyddsmedel i blodet än vuxna. Det har man vetat sedan tidigare. Ämnena, som finns överallt i vår omgivning kan både katter och människor också få i sig via mat.

Men genom att också analysera katternas mat, kunde man konstatera att damm är en större hälsorisk när det kommer till bromerade flamskyddsmedel. Katten kan vara en bra indikator på hur stor den risken faktiskt är, även för barn.

Men risken går att minska, berättar Jessica Norrgran.

– Man ska städa när man har barn som kryper på golvet. Och moppa. Dammsuga och moppa, säger hon.

Referens: Norrgran et al, 2012. Decabromiphenyl, PBDEs and brominated phenolic compounds in cat serum diagnosed with feline hyperthyroidism. Arch Environ Contam Toxicol 63:161-168. DOI: 10.1007/s00244-012-9750-y.

Norrgran et al (in press). Cats internal exposure to selected BFRs and organochlorides correlated to house dust and cat food.