Regeringen och C gör upp om förnybar el

2:06 min

Regeringen drog i dag tillbaka sin proposition om förnybar el eftersom den inte kan få majoritet i riksdagen. Men energiminister Ibrahim Baylan (S) återkommer inom kort med ett snarlik förslag som är förankrat hos centern.

– Jag har fört samtal med Centern en längre tid, precis som jag också fört samtal med Vänsterpartiet tidigare, säger Ibrahim Baylan.

Har samtalen med Centern gått bra?

– Jag tycker att vi har haft väldigt bra samtal därför att vi båda i grunden värnar och månar om att kunna ha ett certifikatsystem som stöd för förnybar energi. Sedan har det, vilket också framkommit, funnits en kritik från Centerpartiet kring den delen som handlar om förändringar i beskattningen av förnybar energi och det har jag respekt för, fortsätter han.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har avslagit regeringens proposition, som syftar till mer förnybar energi och vissa ändringar i elcertifikatsystemet.

Centern däremot vill, precis som regeringen, ha mer förnybar energi, men har varit missnöjt med beskattningen av den förnybara energin i propositionen. Nu återkallar alltså regeringen detta förslag och kommer inom kort med ett nytt, där man skiljer frågan om förnybar el och frågan skatter åt.

– Ja, det blir ett förtydligande att det är en ambitionshöjning som riksdagen behandlar och att skatterna, som alltid, behandlas i budgeten. Det blir ett sådant förtydligande i den proposition jag presenterar inom kort, säger Ibrahim Baylan.

Moderaterna däremot är inte alls nöjda med att regeringen och Centern har gjort upp i den här frågan och att det snart kommer ett nytt förslag om satsningar på förnybar el. Lars Hjälmered är näringspolitisk talesperson för Moderaterna.

– Vi tycker att den här frågan om elcertifikat och andra avgörande energifrågor borde in i den här utredningen som kallas Energikommissionen, där vi har sagt att vi ska sitta ner gemensamt mellan partierna och resonera om den framtida energipolitiken, säger Lars Hjälmered.

Energiminister Ibrahim Baylan däremot tycker inte alls att den här frågan hör hemma i Energikommissionen.

– Den har inte med detta att göra. I Decemberöverenskommelsen var vi överens om att i Energikommissionen, där skulle man sätta sig ner i samtal. Det hade inte med denna propositionen att göra, säger Baylan.