Socialtjänstsatsning sparar pengar

1:34 min

I Gävle har socialtjänsten sparat flera miljoner åt kommunen genom att anställa fler handläggare.

Genom att därmed kunna ägna mer tid åt varje hjälpsökande har fler kunnat klara sig utan försörjningsstöd. Fredrik Fernqvist är socialsekreterare i Gävle:

– Försörjningsstöd är en ersättning som prövas varje månad. Du är inte garanterad att du ska få pengar varje månad via kommunerna. Och därför är det stabilare om man kan få ersättning exempelvis genom Försäkringskassan för att man är sjuk, och för att man behöver den sortens stöd för att man inte kan jobba. Då vet man att pengarna kommer in varje månad och man får in samma summa.

Socialtjänsten i Gävle har i projektet koncentrerat sig på att under ett första år försöka hjälpa drygt hundratalet särskilt utsatta kommuninvånare exempelvis psykiskt sjuka eller personer med missbruksproblem.

 Med fler anställda socialsekreterare och därmed möjligheten till extra stöd  med exempelvis myndighetskontakter har drygt hälften av dom hjälpsökande kunnat få sjukersättning från Försäkringskassan istället för det osäkrare försörjningsstödet.  Det ger högre livskvalité menar Fredrik Fernqvist:

-– Dels ökar ju framförhållningen, men dessutom är ersättningarna från Försäkringskassan oftast högre. Det man får från försörjningsstöd och socialtjänsten är ju vad man kallar existensminimum

Lägre kostnader alltså för kommunen som betalar ut mindre i försörjningsstöd då Försäkringskassan tar över kostnadsansvaret. Men även staten kan i slutänden vinna ekonomiskt då det visat sig att flera tidigare arbetslösa personer fått jobb, varav en försörjts av kommunen i över 18 år.

 Förutom klienterna får ju personalen oerhört stor vinning eftersom man får bättre förutsättningar att göra sitt jobb.