Psykisk ohälsa ökar inom sjukvården

1:42 min

Stressrelaterad psykisk ohälsa blir ett allt större problem inom sjukvården. Nu varnar Vårdförbundet för att arbetsmiljön på många håll är ohållbar.

Utvecklingen märks tydligt på psykatriska kliniken vid Ersta sjukhus i Stockholm, som har i uppdrag att behandla sjukvårdspersonal.

– Det vi märker nu, det är ju att gruppen som kommer med stressutlöst psykisk ohälsa ökar. Den typiska patienten i den gruppen är en kvinna, hon är väldigt ambitiös, och har aldrig varit sjuk tidigare i sitt liv, säger Alexander Wilczek, överläkare och verksamhetschef.

På Erstas psykiatriska klinik mer än fördubblades antalet patienter med huvuddiagnosen utmattningssyndrom mellan 2012 och 2013.

Sedan i höstas utvecklar man nu ett behandlingsprogram just för denna växande patientgrupp, där merparten är sjuksköterskor och läkare.

Ökningen speglar, enligt verksamhetschefen Alexander Wilczek, allt sämre förhållanden inom vården.

– Dels handlar det förstås om att det är för mycket att göra. Men också något som jag brukar kalla för "samvetsstress", där man tvingas in i en arbetssituation där man måste kompromissa för mycket med sina egna värderingar, ambitioner och sina visioner om vad man vill uppnå med sitt jobb, säger han.

Vårdförbundet lämnade i dagarna över förslag till regeringen på hur situationen kan förbättras, där det framförallt handlar om att lindra personalbristen.

– Vi vill att regeringen ger ett uppdrag till socialstyrelsen att faktiskt titta på en kompetensförsörjningsplan. Det kan inte vara så att kommuner och landsting ska ha det ansvaret helt själva. Och vi kommer inte klara kompetensförsörjningen så som det ser ut idag, säger förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Alexander Wilczek igen:

– Jag tror man måste hitta ett nytt sätt att finansiera sjukvården i Sverige, innan det här går överstyr.