Försäkringskassan JO-anmäld efter fel med journaler

En kvinna i Nyköping har anmält Försäkringskassan till JO efter att ha fått hem  journaler från en annan kvinna.

I journalerna fanns känsliga uppgifter om den andra kvinnans psykiska problem, och Försäkringskassans jurister medger att det är mycket allvarligt att handlingarna skickats fel.

Cheferna på avdelningen har enligt Försäkringskassan nu pratat med handläggarna om vikten av att gå igenom alla handlingar som skickas ut.

Camilla Wiig, enhetschef på Försäkringskassan i Nyköping, säger att myndigheten varit i kontakt med kvinnan vars journaler skickades ut och berättat vad som har hänt.

– Vi har haft kontakt med henne och beklagat det som inträffat, säger Camilla Wiig.

Kände de två kvinnorna till varandra?

– Mig veterligen har de inte någon kännedom om varandra sedan tidigare.

Har något liknande hänt tidigare?

– Inte vad jag har kännedom om.