All målarfärg är farligt avfall

0:58 min

Avfallssnåla Ada berättar om okunskapen kring hur man ska handskas med målarfärg och tips på hur man ska göra.

Att målarfärg är farligt avfall tror Avfallssnåla Ada inte att det är många som vet. Innan man köper målarfärg ska man tänka på om man verkligen måste måla om, och ska man det bör man välja en miljömärkt färg, menar hon.

- All färg är farligt avfall, miljömärkt färg är bara lite mindre farlig.

Målarfärg ska lämnas in på miljöstation, till farligt avfall-bilen eller till en återvinningscentral och får aldrig spolas ned i avloppet.

- Alla farliga och skadliga ämnen följer med till avloppsreningsverket där de dödar bakterier som jobbar med vattenrening där. Eller så hamnar de i slammet som vi vill använda som gödsel, säger Ada, alias Ulrika Naezer, kommunikatör på förvaltningen kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.


Tänk på detta!

  • Spola aldrig av rollers, penslar och andra verktyg under kranen.
  • Tar du en paus från målandet och ska måla senare med samma färg kan du lägga penseln eller rollern i en tätförsluten plastpåse så behöver den inte rengöras mellan gångerna.
  • När du har målat klart målar du ur penseln eller rollern på ett papper. När färgen torkat kan du slänga den i de brännbara soporna. Sedan kan du tvätta ur resten av färgen i en burk vatten eller lacknafta. Burken med tvättvatten kan användas många gånger innan den lämnas in som farligt avfall.
  • All färg räknas som farligt avfall. Därför ska du lämna det till en miljöstation.

Kontakta din kommun för information om var närmaste insamlingsplats för farligt avfall finns! I Göteborg hittar du detta på www.goteborg.se